Welke vormen van duurzame energie zijn er?

De energiebronnen die al jaar en dag onze woningen voorzien van energie zijn helaas geen bronnen die onuitputbaar zijn. Aangezien er op aarde steeds meer vraag naar energie is en het aanbod beetje bij beetje minder aan het worden is, is het een logisch gevolg dat de prijzen stijgen en blijven stijgen. Gelukkig zijn de bronnen die voornamelijk gebruikt worden niet de enige bronnen die we kunnen gebruiken. Om ook te denken aan moeder natuur en de generaties die na de onze komen zal er overgeschakeld moeten worden op duurzame energie. Maar welke vormen van duurzame energie kennen we?

Duurzame energie

Wat is duurzame energie eigenlijk?

Fossiele brandstoffen zoals aardgas, aardolie en steenkool zullen ooit opraken. Duurzame energie staat eigenlijk voor energie die hernieuwbaar is. Het wordt daarom ook wel hernieuwbare- of groene energie genoemd. Allen komen op hetzelfde principe neer, namelijk: energie die wij als mensheid altijd kunnen blijven opwekken. In tegenstelling tot normale energie wel onuitputtelijk.

De voordelen van duurzame energie

Steeds meer leveranciers zullen stappen gaan maken richting groene energie. Voor ons als consument is het ook voordeliger in prijs om zelf energiebronnen zoals zonnepanelen te installeren. Door de stijgende prijzen van gas, water, licht en elektra is het hoe dan ook verstandig om energieleveranciers onder de loep te nemen. Ga dus vooral zelf energie vergelijken op bijvoorbeeld gaslicht.com.

 

De voordelen van duurzame energie zit niet alleen geld. Zoals eerder benoemd moeten we zuiniger worden op de aarde waarop we leven.

De vormen van duurzame energie

Tot slot worden een aantal vormen uitgelicht in dit artikel. De meest voorkomende vormen van duurzame energie zijn namelijk als volgt:

 

  • Zonne-energie. Dit is gelijk ook de meest bekende. Zonne-energie wordt voornamelijk opgevangen met zonnepanelen die je op je eigen woning kunt laten installeren. Daardoor verbruik je minder stroom wat je maandelijkse kosten kan drukken. Verder worden er tegenwoordig hele parken zonnepanelen aangelegd om groene stroom op te wekken.
  • Waterenergie. Water is bijna altijd in beweging en heeft een enorme kracht. Net zoals dat de dynamo op je fiets licht opwekt kan water door middel van een turbine energie opwekken. Moet je nagaan hoeveel energie de grootste stromingen op aarde aan energie opwekken ten opzichte de verlichting op je fiets.
  • Windenergie. Het is misschien niet de meest mooie vorm van duurzame energie maar wel een effectieve. Hele parken windmolens kunnen soms het uitzicht in de natuur verpesten. Dat is natuurlijk jammer. Daartegenover staat wel dat deze windmolens zorgen voor groene energie wat weer goed is voor de natuur.
Misschien ook iets voor jou?